☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο
Τμήματα γυμναστικής ενηλίκων, λειτουργεί και φέτος η ΚΕΔΗΣ στο κεντρικό κτίριο της επιχείρησης. Εγγραφές και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά στα τηλέφωνα 23210 68900 και 23210 68910.