☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο
Η Παιδική χορωδία απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας Α' - ΣΤ' Δημοτικού.