☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 07:30
ΑΙΘΟΥΣΑ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.